Software Developed by apis17 projects

  • Sistem Peperiksaan berasaskan PHP + MySQL untuk kegunaan sekolah bagi menganalisis data dan memasukkan markah secara online. Digunakan untuk menghasilkan keperluan analisa keputusan markah ujian mengikut kehendak semasa. -Malay ...

    • Freeware (Free)
    • 204 Kb
    • Windows; Mac; Linux